För att kunna betala mat och hyra måste alltfler funktionsnedsatta söka socialbidrag. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

Vad händer med de personer som förlorat sin aktivitetsersättning från Försäkringskassan? Många socialchefer och handläggare vittnar om att en helt ny grupp nu söker försörjningsstöd (alltså socialbidrag): Unga personer med en funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen har på uppmaning av SVT gjort körningar i olika register för att se hur omfattande denna utveckling är. Det visar sig att 850 personer som fanns i register för ”daglig verksamhet” för funktionsnedsatta som inte kan arbeta på ordinarie arbetsmarknad också fanns i register för dem som kvalificerar sig för försörjningsstöd (socialbidrag).

– Det är ganska tufft att gå på försörjningsstöd. Det är många krav, man ska vara aktuell på Arbetsförmedlingen, man ska göra en massa saker. Det här är en grupp som inte hör hemma där, säger Leif Klingensjö, sakkunnig på SKL till SVT.

Om man har en funktionsnedsättning, till exempel utvecklingsstörning, ska man hamna på soc då?

– Nej, det ska man naturligtvis inte göra, sa dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) till SVT i februari i år.

Men Försäkringskassan konstaterar att funktionsnedsatta kan hamna i läge då man behöver söka socialbidrag

– Utifrån hur systemet ser ut, med lagen kring aktivitetsersättning, så kan det vara så att vissa behöver hamna hos försörjningsstöd. Det är ju kopplat till hur systemet ser ut, säger Ingeborg Watz Forslund på Försäkringskassan.