Bara 500 namn kvar till att uppnå det antal namnteckningar krävs för att begära kommunal folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla, norr om Stockholm.

Inför valet 2018 diskuterades tiggeriförbud i Järfälla, men när de borgerliga övertog kommunledningen i minoritet fick Moderaterna backa från sitt löfte om att införa tiggeriförbud för att få med sig övriga allianspartier.

Medborgarinitiativ underifrån

Därför har Järfällabor utanför partipolitiken planerat att använda lagstiftningen om medborgarinitiativ, ett lagstadgat direktdemokratiskt verktyg för medborgare, för att få en folkomröstning om tiggeri till stånd.

Insamlingen startade formellt i början av augusti och initiativtagarna har i olika vändor stått och samlat in namn runt om i kommunen. Man har delat ut flygblad, haft tidningsannonser och reklam i social media.

Två partier har deltagit och hjälpt till att samla in namn, Sverigedemokraterna och Medborgerlig samling.

Drivande i insamlingskampanjen har Fredrik Grufman varit med sin Facebookgrupp ”varning i Järfälla” som i dagsläget har över 16.000 medlemmar.

Våldsamt motstånd från vänsterextremister

För det mesta har allt gått ordnat till med undantag för någon maskerad antifa-aktivist som äggade en gammal man som samlade in namn i Kallhäll, samt lokala medlemmar i Vänsterpartiet som utgett sig för att representera Amnesty och samlat in namn mot namninsamlingen om en folkomröstning i Järfälla.

Partipolitiska läget i fullmäktige

En namninsamlingen måste omfatta 10 procent av de röstberättigade i kommunen för att förslaget ska tas upp i kommunfullmäktige. Järfälla har omkring 58.000 röstberättigade, alltså krävs 5.800 godkända namnteckningar.

Nu återstår bara några hundra namnteckningar innan kravet om folkomröstning formellt lämnas in till kommunkansliet.

En kvalificerad majoritet i kommunfullmäktige kan stoppa medborgarinitiativ. I Järfällas fall betyder det 41 av 61 ledamöter. Men om 21 ledamöter röstar för eller lägger ner sina röster måste folkomröstning verkställas enligt lagen.

Sverigedemokraterna, som har 8 mandat, har sagt att de kommer rösta för en folkomröstning om tiggeriförbud i Järfälla. Likaså avser den nyblivna vilden i fullmäktige, Christoffer Hörnhagen, tidigare Vänsterpartist, att rösta för.

Det lämnar Moderaterna, med 15 mandat, i en vågmästarroll där deras röster kommer att avgöra om det blir en folkomröstning eller inte. Moderaterna har vid flera tillfällen sagt sig vara för ett tiggeriförbud, både före och efter valet. Järfällamoderaterna har sagt att de inte kommer att stödja den av Sverigedemokraterna lagda motionen om tiggeriförbud, med ursäkten att det inte finns en majoritet i fullmäktige.

Frågan är om de nu kommer att rösta annorlunda när de blir vågmästaren i beslut om folkomröstning på medborgarinitiativ.

Socialdemokraterna i Järfälla har tagit avstånd från lokalt förbud och efterfrågar istället en nationellt rikstäckande lösning, någonting som socialdemokraterna nationellt inte driver utan hänvisar till de enskilda kommunerna. Ett typexempel på socialdemokratisk när blindhet.

Folket har initiativet

Fallet med namninsamling i Järfälla är ett tidstypiskt exempel på hur folkopinionen har svårt att slå igenom hos de gamla etablissemangen. Men tack vare medborgarinitiativet och att endast en kvalificerad majoritet i fullmäktige kan stoppa det, inger hopp om att folkviljan ändå kan prövas i en konkret trygghetsfråga.