Det ökande antalet skjutningar och sprängningar riskerar att påverka näringslivet negativt. Det visar undersökning från Livsmedelsföretagens branschorganisation.

42 procent av företagen uppger att de antingen redan vidtagit säkerhetshöjande åtgärder för sin personal och sina anläggningar eller att det kan bli aktuellt inom kort. En nästan lika stor andel, 39 procent, säger att deras personal känner en ökad otrygghet på väg till och från arbetsplatsen.

− Nästan två tredjedelar av våra medlemsföretag upplever i sina kontakter med kunder och kollegor i andra länder att Sveriges rykte har försämrats till följd av den upptrappade våldsspiralen. Av Sveriges livsmedelsindustri är 55 procent utlandsägd, och det vore naivt att tro att brottsutvecklingen i Sverige inte riskerar att påverka framtida investeringsbeslut, vilket också 24 procent av företagen svarar att de känner oro inför, säger Carl Eckerdal chefekonom på Livsmedelsföretagen på organisationens hemsida.

Mitt i verkligheten

Den svenska livsmedelsindustrin består av små och stora företag som verkar över hela landet, i centrala lägen liksom i tätorternas utkanter. Av den anledningen tillfrågade Livsmedelsföretagen för första gången sina medlemsföretag om, och hur, de har påverkats av upptrappningen inom den grova brottsligheten.

− Våra medlemmar och deras anställda är inte målen för bombdåden och skjutningarna, men de påverkas ändå på ett sätt som var otänkbart för bara några år sedan. Företagen befinner sig mitt i verkligheten och de ser detta komma. Nu måste statsmakten vidta kraftfulla insatser för att få bukt med brottsligheten och göra tillvaron trygg och säker för alla laglydiga medborgare. I annat fall riskerar man att urholka de mest grundläggande förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet. Det här är något som staten inte får eller har råd att misslyckas med, säger Carl Eckerdal.

Sett till enbart ekonomi har branschen lyckas hävda sig väl i en extremt konkurrensintensiv sektor, där importandelen sedan Sveriges EU-inträde 1995 ökat från 20 procent till 50 procent.