Den 25-åriga kvinna som misshandlades med en planka på busshållplats lördagskvällen i Malmö befaras vara hjärndöd, enligt Samtidens källor.

Den misstänkte gärningsmannen, Ibrahim, erkände under den häktningsförhandling som hölls i måndagen att han överfallit kvinnan. Han blev då häktad, i nuläget misstänkt för mordförsök.

Den misstänkte är tidigare dömd till sluten psykiatrisk tvångsvård, senast genom dom i oktober 2018. Tvångsvård får beslutas endast om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt.

Han släpptes ut i april 2019.