Riksdagens justitieutskott kallar inrikesminister Mikael Damberg (S) till förhör om regeringens hantering av sex radikala islamister som Säpo betraktar som säkerhetshot.

Majoriteten i utskottet fattade på förslag av Sverigedemokraterna, beslut om att kalla in inrikesministern för redogörelse kring regeringens arbete med verkställan av utvisningar enligt Lagen om särskild utlänningskontroll, LSU.

Man vill veta varför regeringen inte lyckas utvisa de sex utländska medborgare som hållits i förvar därför att de utgör hot mot rikets säkerhet, men som förra veckan släpptes på fri fot. Utskottet vill också bli delgiven regeringens syn på hur lagen om särskild utlänningskontroll bör utformas för framtiden.

– Vi accepterar inte att en enda får stanna i vårt land, kommenterar Adam Marttinen (SD) som tog initiativet till att begära förhör av inrikesministern.

När han 2016/17 föreslog att lagen skulle ändras och förvarstagandet skulle kunna förlängas, röstade övriga partier ned förslaget. S ansåg nuvarande lag vara ”väl avvägd” medan M föreslog att förvarstagandet skulle kunna ske i 15 månader istället för 12 månader.