Den 9 november 1989 föll Berlinmuren som delade det kommunistiska Östtyskland, DDR, och det demokratiska Västtyskland.

Muren stod därmed i 28 år. Den byggdes i augusti 1961 av kommunisterna för att stoppa östtyska medborgare från att lämna landet och flytta till väst via Västberlin. Officiellt gick den i öst under benämningen ”antifascistiska skyddsvallen” som skulle skydda kommunismen från den västliga ”fascismen”.

Berlinmuren blev den mest påtagliga delen av det Winston Churchill redan 1948 kallade ”järnridån” från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet. Sovjetunionens kommunistiska intressesfär med förtryck, diktatur och misär var tvungen att hindra medborgarna från att lämna öst för att leva i det kapitalistiska och demokratiska väst.

Järnridån präglade Europas delning efter andra världskriget, under perioden som kom att kallas det kalla kriget, fram till murens fall 1989.

När muren fallit ersattes kommunism av fria stater med sin version av demokrati och rättsstat. Flertalet av dem blev medlemmar av EU, som dock på senare år börjat försöka förhindra denna självständighet, något som dessa länder ogillar med tanke på deras historia av att ha varit styrda av en annan union, Sovjetunionen.