I riksdagen är det tabu att visa att man har samma syn som Sverigedemokraterna. Avstånd ska markeras. Men väljarna ser det annorlunda.

Sifo har frågat väljare: Tycker du att partierna ska samarbeta med SD i frågor där man tycker lika?

Mätningen visar på ”en historisk förändring i Sveriges politiska landskap. För första gången på 100 år etablerar sig ett nytt parti som en viktig maktfaktor. Senast var det Socialdemokraterna, nu är det Sverigedemokraterna”, skriver Expressen.

61 procent av de svenska väljarna är i dag positiva till samarbete med SD. För tre år sedan var siffran 38 procent.

Även bland kvinnorna finns en majoritet som svarar ja på frågan om man ska samarbeta med SD när man tycker lika.

– Vi ser stegvis mer acceptans för att samarbeta med SD. För första gången på 100 år ser vi en väldigt kraftig förändring av den politiska arenan, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo.

Hos M och KD svarar mellan 85 och 95 procent ja. Inom L är det lika många ja som nej och i C en liten – liten! – övervikt för nej.

Mer naturligt är de som säger nej fler bland de rödgröna. Bland S- och MP-väljarna svarar en majoritet nej, men även inom dessa partier säger nästan en tredjedel av väljarna ja till samarbete med SD, konstaterar Sifo.

Remarkabelt med tanke på regeringsbildningen

Det här svaret från svenska folket är remarkabelt, med tanke på att hela regeringsbildningen förra vintern avgjordes av en enda ståndpunkt: att man inte ville samarbeta med SD.

Riksdagens partier och väljarna går alltså i otakt.

– Utvecklingen pekar på att allt fler väljare accepterar samarbete, en utveckling som liknar den i de nordiska grannländerna, säger Toivo Sjörén.