Statens pengar för järnvägsunderhåll är slut. Tusentals varslas. Underhåll ställs in. Detta trots politikernas löften om satsningar på järnvägen.

Tidhållningen är katastrofal på svensk järnväg på grund av eftersatt underhåll i årtionden. Regeringen har lovat att man ska satsa på tågtrafiken.

Men tvärtom har nu Trafikverket avbrutit ett flertal stora projekt och underhållsarbeten vid järnvägen eftersom pengarna är slut.

Det innebär att tusentals tekniker och underhållsarbetare varslas hos de underleverantörer som utför järnvägsarbete åt Trafikverket.

– Vi har inget jobb till våra anställda och måste därför varsla, säger en av företagsledarna till Seko-tidningen.

– Normalt har vi som mest att göra den här tiden på året, men nu har vi istället hamnat i det här läget, vilket är en katastrof för oss.

På Trafikverket säger man att pengarna är slut. Och att man kommer att ta upp arbetet när man får ny budget för 2020. Men om man driver teknikföretagen till att varsla och deras tekniker söker sig till andra jobb, kan det råda brist på utbildad personal när Trafikverket börjar betala igen, rapporterar SVT.

Järnvägen har ett omfattande säkerhetsreglemente och mycket av tekniken är unik för detta trafikslag. Det är inte bara att skicka ut folk på banan, hur som helst.

Innebörden kan bli att det i år finns utbildad personal men inga pengar, medan det nästa år finns pengar men ingen personal. Ett typfall på hur planekonomier, som gamla Sovjet, fungerar.

Mycket tyder på att de allt fler förseningarna på järnvägen kommer att fortsätta, eller öka, vad Löfvens regering än lovar.