Det blir nyval i Storbritannien den 12 december. Detta sedan oppositionens obstruktioner till slut har besegrats med dunder och brak.

Allt bråk om att alls verkställa Brexit har nu nått sitt slut. Premiärminister Boris Johnson har omförhandlat ett utträdesavtal, även om det sades vara omöjligt. Johnson har sedan fått parlamentet att godkänna det nya utträdesavtalet, vilket påstods vara omöjligt.

Och nu har Johnson fått igenom nyval, vilket många sa att han inte skulle lyckas med. Därtill med 438 ja-röster mot 20 nej i brittiska parlamentet i London på tisdagskvällen.

Det nya parlamentet och den regering som utses efter 12 december har den stora uppgiften att genomföra Brexit som träder ikraft senast 31 januari 2020.

Utträdet är nu oåterkalleligt, i alla fall om konservativa Tory vinner valet. Storbritannien lämnar Europeiska unionen.

Enligt opinionsmätningarna har Boris Johnson goda möjligheter att vinna egen majoritet i valet.

Det ser ljust ut för britterna.