S-ministern Ardalan Shekarabi gör utspel där han påstår att SD vill ”avskaffa skyddsombuden”. Det är fake news. Däremot vill SD flytta de regionala skyddsombuden till Arbetsmiljöverket, istället för att som idag vara anställda av fackförbunden med bidrag från Arbetsmiljöverket.

Socialdemokraternas panik blir bara värre. Igår lade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi ut en bild på sig själv i hjälm tillsammans med texten: ”Bomben i SD:s budget – Avskaffa skyddsombuden”.

Det är en ren lögn.

Regionala skyddsombud anställda av Arbetsmiljöverket

I SD:s budget framgår att partiet främjar arbetsmiljöarbetet genom att förespråka ”oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna, underställda Arbetsmiljöverket” (sid 33).

Idag är de regionala skyddsombuden utsedda och anställda av fackförbunden. Men finansieringen sker till stor del genom skattemedel som betalas ut som bidrag till facken via Arbetsmiljöverket.

SD motiverar sin flytt av regionala skyddsombuden till Arbetsmiljöverket med att fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat dem så att de ”inte längre i första hand fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen, utan driver istället Socialdemokratins frågor i en facklig kontext. Den som har en annan politisk uppfattning hindras aktivt av facket från att erhålla förtroendeposter trots att de har kunskap och engagemang samt medarbetarnas förtroende.”

Avpolitisera skyddsombuden

Arbetsmiljöfrågorna ska inte vara partipolitiserade. De ska skötas av skyddsombud som värnar arbetsmiljön i enlighet med lagar och bestämmelser.

Skyddsombuden utför ett viktigt arbete för att göra arbetsplatserna tryggare. Olyckor och arbetsrelaterad stress är viktiga problem som inte har partipolitisk koppling.

Socialdemokraterna ser det som ”avveckling” när det föreslås att skyddsombud ska göras partipolitiskt oberoende. Det avslöjar att för S är det partilojalitet som är det viktiga, inte arbetarnas säkerhet och trygghet på arbetsplatserna.