För att kunna satsa på välfärden i kommunerna krävs en restriktiv migrationspolitik med ambitionen att uppnå nettoåtervandring, det menar Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD) när de utvecklar innebörden av partiets budgetförslag.

Till skillnad från den S-ledda regeringen och dess stödpartier C, L och V vill SD prioritera välfärdssatsningar i kommunerna före skattelättnader för höginkomsttagare och verkningslösa integrationsprojekt.

”Pensionärer, anställda inom vård och omsorg, förskolelärare i exempelvis Alingsås och i andra delar av Sverige behöver nu, mer än någonsin, en politik som ser just deras vardag. Ni är ryggraden som år efter år burit upp detta land. Ni förtjänar mer än småsmulor tillbaka”, skriver man i en rad landsortstidningar som Bohuslänningen, där tillsammans med Matheus Enholm (SD), distriktsordförande Västra Götaland – Norra.

De menar att Socialdemokratin sätter en ansvarslös anhörig- och flyktingpolitik före skriande behov inom vård, skola och omsorg. Partiet som en gång i tiden stod upp för de svaga, och såg egenvärdet i att värna de mest utsatta, ”finns inte längre”. Socialdemokratin har kompromissat bort sig själva i sin iver att behålla sin maktposition. Det är ett svek, menar SD-företrädarna. ”Vi kommer inte stillasittande att acceptera denna utveckling.”

Vägen framåt är att införa en effektiv integrationspolitik, vilket kräver en ambition om nettoåtervandring under överskådlig tid.

Återvandring skulle frigöra ”resurser att satsa på de som har arbetat, på de äldre, och på alla de som idag arbetar – ja, sliter till och med – i offentlig sektor. Ofta till på tok för låga löner.”