KOMMENTAR. Det finns ingenting som är viktigare i Sverige idag än lösa problemet med plastpåsarna. Regeringen har lämnat en ny skattelag om plastpåsar till lagrådet för yttrande.

Den nya plastpåseskatten är tänkt att träda i kraft redan den 1 maj nästa år. När det gäller det enorma hot som plastpåsar utgör, arbetar regeringskansliet skyndsamt. Andra lagar – mot våld, otrygghet, korruption och fusk – är inte alls av samma tyngd. De kan läggas på hög och diskuteras i partisamtal som inte leder någonstans.

Nej, det viktiga är problemet med plastpåsarna!

Så viktig att JÖK-partierna skrev in det i 73-punktsprogrammet.

Plastpåsarna står på toppen av agendan. Och nu ska det tas ut en skatt på tre kronor per plastbärkasse. Med butikernas påslag och moms lär priset för kund bli fem kronor, rapporterar Expressen.

Men också de små plastpåsarna ska beskattas.

Det blir 30 öre för varje liten genomskinlig påse som används för frukt och grönsaker.

Den socialdemokratiska regeringen visar sin enorma handlingskraft. Här åtgärdas de riktigt stora och avgörande samhällsfrågorna. Världen är räddad! Löfven är en global hjälte!