Den medborgarskapsutredning som regeringen tillsätter är bakbunden och kan inte föreslå indragna medborgarskap, det som våra grannländer sedan länge gör.

I dagsläget är det SD och M som driver frågan om att kunna återkalla medborgarskap. Detta får dock inte den nya utredningen om medborgarskap föreslå.

I direktiven på sid 10 begränsas utredningen allvarligt: ”Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar.”

På detta sätt stoppar regeringen effektivt utredaren från att lyfta att Sverige, till skillnad från våra nordiska grannar och de flesta EU-länder, saknar möjlighet att återkalla medborgarskap från personer som krigat för eller begått terrorbrott för exempelvis Islamiska staten IS, eller personer som lämnat felaktiga uppgifter eller mutat sig till ett medborgarskap.

Detta trots att folkrätten medger att medborgarskap dras tillbaka, vilket två tidigare statliga utredningar har pekat på.

Det som däremot ingår i utredningens uppdrag är att senast den 15 oktober nästa år lägga förslag på hur kunskapsprov i svenska språket och samhällskunskap ska utformas och bedömas för att avgöra om någon kan bli svensk medborgare, skriver TT/SvD.

Utredningen ska även se över om det går att försvåra för vissa grovt kriminellt belastade unga att bli svenska medborgare, samt titta på regelverket för statslösa barn som föds i Sverige.