KOMMENTAR. I det uppmärksammande mordet på mamman med barn i famnen har polisen gått ut med bilder på efterlyst i fallet. Men flera medier, som SVT, vägrar att visa bilderna.

Debatten om mediernas omsorg om misstänkta våldtäktsmän och mördare har blivit intensiv sedan polisen börjat publicera bilder på efterlysta personer, medan medierna låtit bli att sprida dem.

Nu senast igår gick polisen ut med bilder på en misstänkt person i fallet med Karolin Hakim som sköts i huvudet 26 augusti på öppen gata i Malmö, medan hon höll sin bebis i famnen.

Polisutredningen har inte nått några resultat på andra sätt. Mördaren går fortfarande fri. Polisen publicerar efterlysningen med bilder för att kunna komma vidare i mordfallet.

Ändå vägrar SVT att publicera bilderna.

På hemsidan skriver ansvarig utgivare: ”SVT Nyheter publicerar vanligen inte namn eller bild på misstänkta personer eller personer som dömts för brott. Här handlar det om den skada som publicitet åsamkar den misstänkta eller dömda. I det här fallet rör det sig om en misstänkt person. Det finns undantag när vi väljer att publicera bild eller namn och det är när allmänintresset är oavvisligt och väger tyngre än publicitetsskadan. I det här fallet gör jag bedömningen att allmänintresset inte väger tyngre, även om brottet i fråga är ett mord.”

Det är en problematisk hållning. Få mord har blivit så uppmärksammade som detta. Innebörden är att SVT anser att en efterlysning aldrig kan ha ett allmänintresse som väger tyngre. Det är en ohållbar linje för en redaktion som respekterar rättsstatens arbete att lösa mordfall och skipa rättvisa.

Att skydda kriminella är inte mediernas uppgift. Om polisen bedömer att man behöver få in allmänhetens tips för att kunna komma vidare i så allvarliga fall som mord eller grova våldsbrott, finns inga skäl för mediaorganisationer att inte sprida bilder från polisen. Det finns då närmast automatiskt ett allmänintresse som motiverar publicering.

Att inte publicera bilder blir då ett deltagande i den tysthetskultur som sprider sig i landet och som allvarligt försvårar rättskipning och i förlängningen undergräver rättsstaten. Massmedier har ett samhällsansvar att biträda den civilisation man tillhör. Rättsstatens upprätthållande är en av de tyngsta inslagen i den västerländska civilisationen. Att undergräva den är inte att värna ett fritt och öppet samhälle.