Polisen varnar för att kriminella söker sig in på för dem attraktiva arbetsplatser som flygplatser, fritidsgårdar och som ordningsvakter.

Stockholmspolisens underrättelseenhet skriver i en ny rapport att det finns personer med kopplingar till kriminella nätverk som arbetar på positioner som hotar samhällssystemet.

Det kan röra sig om säkerhetspersonal och bagagehanterare på flygplatser som i sin ställning kan möjliggöra smuggling. Det finns också exempel på aktiva kriminella som har anställts som trygghetsvärdar och ordningsvakter, skriver Stockholm Direkt.

Breddar sin rekryteringsbas

Genom att dessutom ta anställning som personal vid fritidsgårdar kan dessa användas som en rekryteringsbas till nätverken.

”Fritidsgårdarna fungerar som mötesplaster för nätverkspersoner och utgör en bas för deras kriminella verksamhet samt rekrytering. Inte sällan förvaras och säljs narkotika inne på fritidsgårdarna, alternativt i nära anslutning till lokalerna”, heter det i rapporten.

Allt yngre och fler kvinnor

I Stockholmsregionen bedöms att det idag finns cirka 50 kriminella nätverk, med totalt ungefär 1.500 medlemmar. Det handlar om lokala kriminella nätverk, mc-gäng, extremismnätverk och firmor inom supporterkulturen. De lever i allt högre utsträckning på narkotikahandel.

Sammansättningen förändras också.

Genomsnittsåldern på de som ingår i de kriminella nätverken har sjunkit. Dessutom har kvinnorna i högre grad än tidigare engagerats i den organiserade brottsligheten.