När svenska, fossilfria plastbärkassar ersätts med importerade soppåsar av fossil plast ökar koldioxidutsläppen med 40 procent.

Skatten bygger på utredning som är bristfällig. Därför kommer resultatet av skatten att bli allt utom miljövänligt.

– Den nya skatten kommer att leda till minskad återvinning av plast och ökad användning av förpackningar som ökar koldioxidutsläpp. Det är väldigt svårt att se någon klimatnytta med det, säger Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor på IKEM, innovations- och kemiindustrierna i Sverige till fPlus.

Hon menar att den svenska marknaden varit unik ur ett internationellt perspektiv. I dag är mellan 75 till 80 procent av alla plastbärkassar som tillverkas i Sverige fossilfria.

– Känslan i branschen nu är att det känns sådär att vi arbetat hårt för att minska koldioxidutsläppen och fokusera på cirkulär ekonomi och inte får något gehör från politiskt håll för vårt arbete utan det enda vi får är skatt.

I dag produceras egentligen inga soppåsar i Sverige utan köps in från utlandet. De är i regel uppbyggda av fossil plast, berättar Lena Lundberg.

– Enligt våra beräkningar skulle en halverad användning av plastbärkassarna och en lika stor ökning av soppåsar öka koldioxidutsläppen med cirka 3 000 ton, vilket är en ökning med 40 procent.

Även den tidigare stjärnan i Miljöpartiet Åsa Domeij, numera hållbarhetschef på Axfood, är starkt kritisk till plastpåseskatten.

– Det är symbolpolitik som sänder fel signaler till både konsumenter och näringsliv vad gäller omställning till en mer cirkulär ekonomi, säger hon på Axfood:s hemsida.