De som fått avslag på asyl och borde lämna landet, finns inte bara kvar olagligen, de arbetar svart åt myndigheter och kommuner.

Papperslösa personer syr gardiner i en svart textilfabrik i Malmö som via leverantörer säljs till stat och kommuner. Det avslöjar tidningen Arbetet i ett långt reportage.

Arbetarna i fabriken får arbete från dag till dag och tjänar mellan 30–50 kronor i timmen. Fabriken ligger i anslutning till legitima verksamheter.

Som ett led i att motverka den illegala ekonomin i Malmö har flera myndigheter gjort kontroller i fabriken. Man har hittills inte hittat några svartjobbare eftersom de enligt vittnesmål till Arbetet beordras lämna lokalen via bakdörren om myndigheter knackar på.

Från första arbetsdagen får arbetarna klart för sig hur rutinerna fungerar. Vid en razzia ska de ta sig ut via bakdörren.

Köpare är kommunala skolor och förvaltningar, men också polismyndigheten.

– Det kändes konstigt att sy gardiner till dem, många i fabriken är papperslösa och jagas av polis, säger en källa till tidningen.