I Dagens Nyheter slår man larm om att hanarna är fler bland uppstoppade djur på museer. Det visar en ny studie som analyserat könen på två och en halv miljoner samlingsobjekt. 

Värst är det bland fåglar. Där utgjorde honorna enbart 40 procent av samlingarna. När det gäller däggdjuren var fördelningen jämnare, andelen honor 48 procent.

Könsfördelningen grundar sig troligen i jägarnas insamlande av djuren snarare än i kuratorernas urval, enligt studien. 

Att jägare oftare jagar hanar till samlingarna kan ha flera skäl. Hanarna ses i vissa arter som mer ”imponerande” eftersom de är större, mer färgglada till dräkten eller har horn.

Könsfördelningen kan också handla om att jägare väljer bort honor med ungar på grund av lagstiftning eller efter etiska avväganden, skriver DN.