På onsdag röstar riksdagen om att höja pensionsåldern, ett förslag som kommer att gå igenom eftersom alla partier utom SD står bakom det.

Regeringens förslag innebär att pensionsåldern höjs i två steg. Den lägsta ålder för att börja ta ut allmänna pensionen höjs från 61 till 62 års ålder.

Sedan kommer pensionsåldern att ytterligare att höjas från 2026. Då kommer åldersspannet för när man har rätt att börja ta ut allmän pension enligt förslaget att vara 64–69 år.

Dessutom införs då en automatisk höjning av pensionsåldern som kopplas till medellivslängden. Pensionsåldern kan alltså höjas varje år efter 2026.

En grupp som missgynnas av höjd pensionsålder är de med lägst inkomst. Det menar Mats Granér, enhetschef på Inspektionen för socialförsäkringen, eftersom det oftast handlar om personer med fysiskt krävande arbeten och kvinnor som arbetat mycket deltid.

– De tjänar inte på att jobba längre, säger han till TT.

Vänsterpartiet säger sig vara emot, men partiet är ansvarigt för att Sverige har den regering som lägger fram förslagen om att höja pensionsåldern.