Både liberaler och socialdemokrater hyllar den svenska individualismen som frigjort människor från släkt och lokala gemenskaper för att individen istället ska lita till staten för trygghet. När nu staten sviker, står individen ensam och otrygg.

Ett skäl till att kriminella gäng så enkelt nu tar över det svenska samhället är att man i klansamhällen är van vid att agera som grupp, medan svenskar agerar som individ och har frigjort sig från grupper, inte minst familjen. Det gör svenskar utlämnade när de utsätts för hot om att inte vittna om våld och brott de drabbats av eller sett ske. Och om vittnen tiger blir den svenska rättsstaten fullständigt impotent och kraftlös.

Eftersom vänstern dessutom sett till att staten dömer ut korta straff eller inga straff alls, är de kriminella snabbt ute igen och kan hämnas på den individ som vittnat.

Oberoende av små gemenskaper har gjort oss utsatta

Den svenska statsindividualismen skulle ge oss frihet och oberoende. Vi skulle kunna luta sig mot staten, och på det sättet frigöra oss från släkt, föreningsliv, kyrkor och andra lokala gemenskaper.

”I Sverige ska människor ägna sitt liv åt självförverkligande. Åt sig själva helt enkelt. Problem i samhället ska lösas av staten och helst på ett sätt som inte stör möjligheten till självförverkligandet. Individen står i centrum. Det som gäller är – jag här och nu”, skriver Eli Göndör i Corren.

Förväntningarna att staten tar ansvar innebär att vi som individer inte är beredda att ta ansvar för det kollektiva och saknar därmed motståndskraft vid problem.

”I världens kanske mest individualiserade land kan det mycket väl innebära en konflikt med det egna självförverkligandet att vittna, eftersom självförverkligandet kan anses vara målsättningen snarare än gemenskapen eller gemenskapens intressen. Att vittna kan uppfattas som att lägga sig i andras angelägenheter eller statens uppdrag. Det säger också något om Sveriges förmåga till att mobilisera ett stabilt motstånd mot starka och lojala gemenskaper som systematiskt och målmedvetet skadar Sverige”, konstaterar Göndör.

Om var och en instinktivt i första hand tänker på sig själv blir man utsatt, sårbar och ett lätt offer för kriminella när staten inte förmår ge skydd.

Sverige dålig experimentverkstad för stor migration

Återigen kan vi konstatera att Sverige förmodligen är ett av de sämsta länderna på jorden att utnyttja för utopiska experiment med stor migration av människor från helt andra kulturer. Sveriges statsindividualism gör medborgarna sårbara när staten urholkas av egennyttig tysthetskultur och dessutom tycker synd om och låter gängkriminella hållas. Det leder till att hela samhället är på väg att kapitulera inför kriminaliteten.