Bakom krisen i elförsörjningen till Skåne ligger en rad politiska misslyckanden som bör vara en varning för övriga Sverige.

Skåne har redan gått miste om företagssatsningar i miljardklassen. Pågen, Polykemi, Lindab och Ecolean är några av de namngivna bolag som fått nej till elleveranser eller inte kan garanteras el.

– Det ger en stark känsla av overklighet när svenska företag nu nekas uppkoppling på elnätet vid investeringar, menar Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren i en debattartikel i Dagens industri.

Två saker har lett till situationen, menar han. Den ena är tillväxten. Skåne är en tätbefolkad storstadsregion som skapar massor av nya jobb och har stor inflyttning av företag och sysselsatta.

Men mitt under denna expansion har skånsk energiförsörjning utsatts för ett misslyckat experiment. Det började med att Barsebäck lades ner. Det innebar att lokalt producerad effekt togs ur drift. Staten lovade att kompensera genom att bygga en stor överföringskabel från norr, sydvästlänken. Den har varit på väg i över tio år och försenats oräkneliga gånger. Det kommer ta år innan den är på plats och kompletterande anslutningar byggts ut.

I detta läge har staten höjt beskattningen på kraftvärme. Därmed prisades de två enda stora anläggningarna som finns att tillgå i regionen bort från marknaden eftersom de blev markant olönsamma.

Det som nu händer i Skåne är inte värdigt en av världens mest avancerade ekonomier. Och det finns anledning att frukta att situationen sprider sig norröver i Sverige, skriver Tryding.

Det behövs nu en lösning på kort sikt och den behöver vara klar innan jul. Den kraftreserv som ännu finns kvar behöver säkras upp, så att den åtminstone finns som beredskap och kan garantera leverans medan vi löser frågorna mer långsiktigt, uppmanar Sydsvenska handelskammaren.