Hot och våld är en del av vardagen på länets häkten. Anmälningarna om detta ökar på alla tre häkten i Stockholms län.

På Kronobergshäktet är det hot mot personalen som är det största problemet medan det i Sollentuna och Huddinge är anmälningar om våld mellan intagna som ökat. Det visar statistik från Kriminalvården som lokaltidningen Mitt i har begärt ut.

Främst handlar anmälningarna om hot och våld mot personalen, de anmälningarna har under 2019 ökat med 19 procent.