SE INTERVJU. ”Äldre ska inte behöva frysa på äldreboenden 2019”, sa Oscar Sjöstedt när han presenterade Sverigedemokraternas motion om nästa års statsbudget.

När Sverigedemokraterna presenterade sitt alternativ till regeringens budget stod kommunerna välfärd i fokus. Hela 10,9 miljarder mer än regeringen till kommunerna år 2020 och hela 22,5 miljarder mer år 2022.

Intervju med Oscar Sjöstedt (SD) om partiets budgetmotion för 2020.

Utöver det Sjöstedt säger i intervjun ovan tog han i Riksdagens presscenter upp att SD svarar upp mot vad kommun-Sverige begär.

– Vår budget innebär att kommunerna får det man sagt att man behöver för att bibehålla servicen inom vård och omsorg, sa Oscar Sjöstedt med hänvisning till SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Mjuk profil

Partiets budget har överlag en socialt mjuk profil med stora satsningar på låg- och medelinkomsttagarna. De äldre med låga pensioner får mest av alla. Sammantaget innebär SD:s budget en helt annan fördelningspolitik än regeringens med stödpartier, som skickar mest pengar till höginkomsttagarna. SD-budgeten ger över två procents ökad inkomst till den tiondel av befolkningen som tjänar minst (stapel 1), medan S-ledda regeringen ger mest till den tiondel som tjänar allra mest (stapel 10).

Oscar Sjöstedt konstaterade att partiets satsningar innebär att statsskulden minskar i långsammare takt än med regeringens budgeten, men han hänvisade till att kommunernas skuldsättning ökar kraftigt och att SD:s satsningar minskar denna skuldsättning som ju också är en del av offentliga sektorns samlade finanser.

Garantipensionen höjs med 800 kr/mån utöver regeringens föreslagna 200 kr/månaden.

Ingen pensionär ska dessutom behöva betala mer i skatt än motsvarande löntagare. Klyftan häremellan, eller ”pensionärsskatten” som den kallats, slopas helt i SD:s budget.

Sparande ska stimuleras

En post där också höginkomsttagare gynnas är att SD sänker skatten på investeringssparkonton, ISK, med en fjärdedel (från en schablonintäkt på en procent till 0,75 procent som det var tidigare).

Sänkt bensinpris med minst 1,13 kr/l

En annan förändring jämfört med regeringen är att bestraffningen av bilister minskar. Den samlade effekten ska vara minst 1,13 kr/litern lägre pris vid bensinpumpen från 1 januari. Flygskatten tas också bort.

Därmed blir det också en tydlig satsning på alla som bor utanför storstäderna och faktiskt behöver åka bil eller flyga.

Rättsväsendet får mer

För att brottslingar såväl ska kunna gripas, åtalas, dömas och hållas inlåsta ger SD sammanlagt 21 miljarder mer till rättsväsendet än vad regeringen gör.

Polisen: +10.3 miljarder kronor
Domstolarna: +2,5 miljarder kronor
Kriminalvården: +6,3 miljarder kronor

Högre och statlig a-kassa

En av de största posterna är också stärkt a-kassa med avgiftsfri statlig arbetslöshetsförsäkring, som ska ge upp till 1.200 kr/dag. Det kostar 4,5 miljarder kronor mer 2020.