Många kommuner går back och det riskerar att slå hårt mot välfärden. I Lund drar kommunen ner på hemtjänstens städning och tvätt hos äldre. I Karlskrona höjs priset på mat 500 kronor per person på äldreboenden.

De som har hemtjänsten i Lund får räkna med att få mindre hjälp framöver. Städningen hos äldre minskas från varannan till var tredje vecka. Tvätt av kläder minskas från varje vecka till varannan.

Bakgrunden är stora sparkrav som har lagts ut på vård- och omsorgsnämnden. 

– Vi har fått in kravet på effektivisering och måste då titta på verksamheterna i stort. Här tittade vi på våra riktlinjer och fann att det fanns en möjlighet, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Lund till Kvällsposten.

Dyster prognos för kommun-Sverige

I aktuell ekonomirapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL) är en dyster läsning om situationen inför nästa års budget. Nästan alla kommuner behöver spara pengar samt skära ner inom verksamheterna för att kunna möta kraven.

Över 20 kommuner runtom i landet planerar att höja skatten för kommunens invånare. Men trots skattehöjningar visar prognosen att landets kommuner och regioner kommer att sakna 43 miljarder kronor år 2023.

Förklaringen till de många kommunernas prekära situation är en växande andel äldre och yngre i befolkningen och att staten drar ner på resurserna för migrationen och lägger över ansvaret på kommunerna, enligt SKL:s rapport.

”Trots löften om 5 välfärdsmiljarder, som borde ha varit generella, är det bara kommunerna som har fått den aviserade ökningen med 3,5 miljarder kronor”, skriver SKL i rapporten.

Dyrare mat på äldreboenden

I Karlskrona kan det bli dyrare med mat på äldreboenden. Priset kan komma att höjas från 3 650 kr/mån till 4 169 kr/mån, enligt förslaget i äldrenämnden.

– Som vi ser det i dag är det rimligt. Vi måste göra ett helhetsomtag och titta på allt för att kostnadsanpassa. Vi tittar även på lokaler och tjänster, säger Eva-Lotta Altvall (S), ordförande i äldrenämnden, till Blekinge Läns Tidning.