Det är både sorgligt och allvarligt när Stefan Löfven som statsminister medvetet framför lögner för att försöka rädda sitt fallande parti.

Socialdemokratins panik är total. Hur ska man annars förklara att Stefan Löfven står i riksdagens talarstol under partiledardebatten och framför sådant som han vet saknar sanningshalt?

Löfven påstod att SD vill ”avskaffa de regionala skyddsombuden”. Det är inte sant. I partiets budget står tydligt och klart att dessa skyddsombud ska föras över till Arbetsmiljöverket, som ändå är de som finansierar verksamheten (sid 33). Idag skickas pengarna från Arbetsmiljöverket till facken, som sedan bara utser socialdemokrater, medan de som framträder som Sverigedemokrater utesluts.

Replikskiftet Löfven-Åkesson

Stefan Löfven (S): Nu vill Jimmie Åkesson låta som att han företräder vanligt folk. Men Sverigedemokraterna sviker alltid de som jobbar. Ni vill avskaffa de regionala skyddsombuden och underminera skyddsombuden på svenska arbetsplatser. Med er politik riskerar ni hälsan för hundratusentals människor.

Jimmie Åkesson (SD): I Socialdemokraternas absurda attack häromkvällen påstod man att vi vill ta bort skyddsombuden. Men det vi föreslår är att skyddsombuden på arbetsplatserna ska utses av de anställda. Det andra är att de regionala skyddsombud som idag utses av facken, inte sällan Löfvens nära vänner i LO, inte längre ska tillsättas av facken utan dessa tjänster ska flyttas till Arbetsmiljöverket.

Jag måste ställa frågan till Löfven: Varför ska bara socialdemokrater kunna vara skyddsombud?

Stefan Löfven (S): Frågan kan ju ställas tillbaka: Får man inte vara socialdemokrat? De fackliga organisationerna består just av de anställda. Det är de anställda som i sin fackliga organisation och därmed också den fackliga organisationen som utser sina representanter. De regionala skyddsombud som Sverigedemokraterna vill ta bort gör 50 000 arbetsplatsbesök varje år. De gör en enorm insats för att förhindra olyckor och förebygga skador. Dom ska Sverigedemokraterna ta bort! För att sätta in några tjänstemän istället.

Jimmie Åkesson (SD): Vi motarbetar inte arbetsmiljöarbetet, vi motarbetar socialdemokratiska partiets inflytande över människor som arbetar runt om i vårt land. Löfven frågar om man får vara socialdemokrat. Ja, det får man vara naturligtvis. Men får man vara Sverigedemokrat och regionalt skyddsombud? Nej det får man inte, därför att Löfvens vänner inte minst i LO-förbunden ser till att det bara blir partitrogna med rätt partibok som utses. Jag tycker det är fel, därför de företräder i första hand Löfven och inte dom som finns på arbetsplatserna. Vi ser till att alla löntagare på respektive arbetsplats blir företrädda, inte bara dem med ”rätt” partibok.

Arbetsmiljö är ingen S-fråga

Det är ett anständighetskrav, ja, ett demokratikrav, att regionala skyddsombud ska se till alla anställdas arbetsmiljö, inte bara socialdemokraters. Det handlar om statliga pengar. Då ska inte ett parti eller partilojalt fackförbund kunna utesluta stora delar av svenska folket från att kunna bli skyddsombud.

Det är ju rena maffiametoder som Socialdemokratin här förfäktar. Att ett politiskt parti ska ha monopol på statliga resurser och uppdrag kring arbetsmiljöfrågor har ingenting med öppenhet och demokrati att göra. Det är fasoner som ligger närmare diktaturers syn på staten.

Rädda skyddsombuden från partipolitiken! Arbetare och löntagare som röstar på andra partier än S ska också kunna bedriva arbetsmiljöarbete som regionala skyddsombud. Allt annat är socialistiskt förtryck.

”Avskaffa” är lögn

Det saknar också demokratisk anständighet när statsministern medvetet vilseleder dem som lyssnar på partiledardebatten. Att tala om att ”avskaffa”, när tjänster flyttar från fack till myndigheten som ändå finansierar dem, saknar varje korn av sanning.

Det som avskaffas är fackförbundens rätt att bara utse S-företrädare till regionala skyddsombud.

Och det är detta som upprör Socialdemokratin. Deras enväldiga makt skulle upphöra. Skyddsombud med andra partitillhörigheter skulle komma ifråga.

Och det är väl på tiden! Socialismens diktaturer föll för 30 år sedan. Dags att ännu en monopolitiskt socialistisk avart försvinner.