Hela 62 procent av svenska väljarkåren misstror Stefan Löfvens regering. Det är sämre än amerikanske presidenten Trumps popularitetssiffror.

Trots att regeringen bygger på samarbete över den gamla blockgränsen – av såväl S, MP, V och C, L – misstror svenska folket regeringen Löfven.

Enligt en ny undersökning från Sifo uppger 62 procent att det har ”ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende för regeringen.

Samtidigt uppger endast 3 procent att de har ”mycket stort förtroende” för regeringen, medan 30 procent har ”ganska stort förtroende”. Det är alltså bara en tredjedel av väljarkåren som har förtroende för regeringen.

Förtroendet för regeringen har sjunkit med 7 procentenheter sedan januari, och bara efter den akuta flyktingkrisen i början på 2016 hade regeringen marginellt lägre förtroende än nu. Och då hade man inte stöd av C och L.

– Det är naturligtvis ett stort problem för Socialdemokraterna och det minskar manöverutrymmet för regeringen, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo till Expressen.

Löfven har sämre förtroende än Trump

Det kan jämföras med Donald Trump. Han får godkänt av 40 procent av väljarna och underkänt av 54 procent av amerikanska väljarkåren, enligt senaste mätningen från Ipsos/Reuters.

Större förtroende för konservativ regering

Sifo visar att det är fler väljare som skulle ha förtroende för en M- och KD-regering med passivt stöd av SD. 36 procent uppger att de skulle ha ganska eller mycket stort förtroende för en sådan regering.