Varje år döms cirka 600 personer till utvisning för att de begått brott. Av dessa är det 20–30 personer som trots detta inte bara får stanna i landet utan släpps fria. ”Det är naturligtvis ett stort problem”, säger polisen.

Ett skäl till att de släpps fria kan vara att Sverige inte utvisar till krigsdrabbade länder, eller länder där de utvisningsdömda riskerar att utsättas för ”omänsklig behandling”. Ett annat att vissa länder inte tar emot personer som inte självmant återvänder.

– Det är naturligtvis ett stort problem, dels därför att beslutet om utvisningar för brott handlar om att en person inte ska kunna fortsätta begå brottslighet i Sverige. Men också när man inte kan genomföra ett utvisningsbeslut trots att det står i en dom så riskerar man att urholka rättsväsendets trovärdighet, säger gränspolischefen Patrik Engström till Sveriges Radio.

Regeringen har inte i tid sett till att berörda stater via avtal accepterar att ta emot sina egna medborgare. Trots att problemet funnits i många år hänvisar justitieminister Morgan Johansson till avtal som ännu inte tecknats.

– Här handlar det helt enkelt om att jobba vidare med land efter land för att se till att vi får till stånd bra avtal med dem så att vi kan skicka hem deras egna medborgare, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) till radion.