Omkring 30 miljarder kronor betalas ut från Försäkringskassan i assistansersättning varje år. Kriminella riktar allt större fokus på att fuska till sig offentliga bidrag och ersättningar.

Assistansersättning är ett bidrag som en person med funktionsnedsättning kan begära för att kunna anlita personliga assistenter. Det rör sig om fall där behovet av hjälp i vardagen är omfattande. Assistansersättning beviljas när en person behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka för att klara personlig hygien och andra grundläggande behovs.

Personliga assistenter verkar genom cirka 900 assistansbolag. Nu misstänker Försäkringskassan att mellan 50 och 100 assistansbolag kan vara kriminella och utnyttja det svenska välfärdssystemet. Bolagen kan ha tagit del av mycket stora belopp som de inte har rätt till.

– Vi får impulser som vi utreder och det omfattar den storleksordningen 50-100 bolag som vi utreder, säger Linus Nordenskär som är nationell försäkringssamordnare till Sveriges Radio.

Assistansersättningen har pekats ut som särskilt lockande för kriminella eftersom det handlar om så stora summor då Försäkringskassan betalar flera heltidstjänster för en person med assistansbehov.

Det handlar om allt från ren bluff, att personen som får assistans inte har funktionshinder, men även att assistansbehov överdrivs eller att man utför mindre assistans än vad Försäkringskassan betalar ersättning för.

Försäkringskassan har de senaste åren gjort flera polisanmälningar och stoppat utbetalningar till många bolag.

– Vi har anmält bolag till både polis och Inspektionen för vård och omsorg. Men vi har även arbetat aktivt de senaste åren och stoppat utbetalningar till närmare 40 bolag.