Uppsala hade förut en lägre andel socialbidragstagare än liknande kommuner. Det har förändrats sedan man tagit emot många migranter.

Kostnaderna för socialbidrag ökar kraftigt i Uppsala. ”Utvecklingen är mycket oroande”, säger ansvarigt kommunalråd Mohamad Hassan (L).

De senaste fyra åren har antalet bidragstagare ökat snabbt i Uppsala. 2015 betalade man ut 276 miljoner kronor i försörjningsstöd (”socialbidrag”). 2018 hade summan ökat till 376 miljoner. I år kommer kostnaden att landa på 402 miljoner kronor, om prognosen håller. 

– Den främsta anledningen är att Uppsala tagit emot ganska många flyktingar, säger Mohamad Hassan (L), ordförande i arbetsmarknadsnämnden som har ansvar för försörjningsstöd, till UNT.

De första två åren står staten för de nyanländas försörjning genom den så kallade etableringsersättningen. Därefter tar kommunen över ansvaret, och det är dessa kostnader som nu syns i kommunens budget. 

Därmed är Uppsala änne en av de kommuner som larmar om att migrationen ödelägger kommunens ekonomi och därmed hotar välfärdstjänsterna som kommunen svarar för.