KRÖNIKA. Klimatalarmismen är ett trick för att vända bort medelklassens uppmärksamhet från mer konkreta problem med välfärd och trygghet. Mänskligheten får allt bättre möjligheter att hantera klimatförändringarna.

Sverige har kommit till vägs ände med en politik som inte fungerar. Den svaga kronan, de låga räntorna och den falnande högkonjunkturen tillåter makthavarna att hjälpligt upprätthålla fasaden. Men den börjar spricka.

Den offentliga sektorn håller på att misslyckas med sitt uppdrag, att tillhandahålla generell välfärd och social trygghet. Landet är djupt splittrat utmed etniska skiljelinjer och i många områden råder varken svenska värderingar eller svenska lagar, åtminstone inte i praktiken.

Hur detta kommer att bli under en lågkonjunktur är minst sagt oroväckande, vilket makthavarna helst ser att du inte tänker på. Istället ska du oroa dig för klimatet, för att jordens medeltemperatur förväntas vara högre om ett par generationer.

Följande bild målas upp, som en sorts kedja:

1.        Mänskligheten håller på att gå under på grund av koldioxidutsläpp.

2.        Sverige står i händelsernas centrum.

3.        Regeringens arbete med att ytterligare minska utsläppen är framgångsrikt.

Det är opium för folket, trick med speglar för att vända bort medelklassens uppmärksamhet från mer konkreta problem. Varje länk i kedjan brister.

Ingen klimatkris för mänskligheten

Att mänskligheten skulle befinna sig i en klimatkris just nu faller på sin orimlighet. Absolut inget (!) tyder på att antalet döda på grund av naturkatastrofer eller andra väderfenomen skulle öka, tvärtom faktiskt. Det sannolika är istället att mänskligheten, genom ökande välstånd, får bättre möjligheter att hantera ett föränderligt klimat. Det är därför det är så bakvänt att motsätta sig ekonomisk tillväxt.

Låt oss nu fundera över Sveriges roll. Oavsett vad vi anser om global uppvärmning, mindre än en grad Celsius på hundra år, så orsakas det inte av Sverige.

Enligt Naturvårdsverkets officiella statistik stod vårt land 2017 för ett nettoutsläpp av 20 miljoner koldioxidekvivalenter. Det blir enstaka tiondels promille av de globala utsläppen, långt under det globala genomsnittet per capita. Läs igen, enstaka tiondels promille. Och notera att jag räknar på nettoutsläpp, alltså reglerat för växande skogar. Räknar man bruttoutsläpp blir det ungefär en promille.

Med andra ord, Sverige är nästintill irrelevant. Det är bara vi själva som tror att hela världen med olidlig spänning betraktar oss. Men det är en självbild som passar makthavarna, att världen faktiskt blir en bättre plats när Miljöpartiet stänger ned den svenska landsbygden genom skyhöga bensinskatter.

Avveckla kärnkraften dålig klimatpolitik

Nu till den tredje punkten. Har regeringen, sedan den tillträdde, varit framgångsrik i att minska de återstående svenska utsläppen?

Svaret är nej. Något så erbarmligt löjligt som svensk klimatpolitik finns inte (ja, det skulle i så fall vara den svenska så kallade integrationspolitiken). Miljöpartiet har stiftat en ”klimatlag”, men har i regeringsställning inte förmått att minska utsläppen. De ligger på ungefär samma nivå som 2014.

Miljöpartiet envisas dessutom med att bekämpa vårt kanske mest kraftfulla verktyg mot fossilberoendet, nämligen kärnkraft. För när det ska bli verkstad istället för en oändlig svada av ord, ja då trumfar gamla ideologiska ställningstaganden mot kärnkraft allt annat, inklusive det som man själva beskriver som en ödesfråga.

Men den oändliga svadan av ord fyller en funktion. Du ska tänka på Nordpolen, som du inte kan påverka och som inte påverkar dig. Du ska inte tänka på att Sverige har slarvat bort en högkonjunktur och nu går mot en krasch i slow motion under lågkonjunkturen.

Uppmärksamhet på fel saker

Cynismen i detta har flera dimensioner. För det första vänds uppmärksamheten bort från mer påträngande samhällsproblem och för det andra riskerar vi att spendera resurser felaktigt, när kartan inte stämmer med verkligheten. Och för det tredje har vi sett att många faktiskt blir allvarligt deprimerade, eftersom de på riktigt tror att världen håller på att gå under.

Så det är dags att vakna upp. Droger kan allvarligt skada dig och personer i din omgivning.