På fråga vilket den viktigaste politiska frågan är, minskar antalet väljare som anser att klimat och miljö är den viktigaste, enligt ny mätning från Inizio.

I mätningen i september svarar färre än i juni att klimat och miljö är viktigast. Detta trots den massiva mediala uppmärksamheten kring Greta Thunberg och att klimatfrågan utmålas som akut ödesfråga – att jorden går under inom kort. Medierna har okritiskt hyllat tonåringens opinionsbildning och närmast varit en del av hennes kampanj.

Ändå minskar intresset för klimat och miljö i svenska folket.

Kan det vara så att människor genomskådar när medierna bedriver en politisk kampanj snarare än sakligt rapporterar om fakta? Försöken att sprida panik har inte lyckats.

Den fråga som svenska folket anser allt viktigare är lag och ordning. Det som händer i människors vardag är att skjutningar, bilbränder, explosioner blir allt vanligare. En utveckling som avspeglar sig i hur värderar olika politiska sakfrågor.

Också sjukvården är för viktigare för medborgarna. Tidigare har den toppat mätningar, men den fortsätter ligga bland väljarnas viktigaste ämnen.

Detsamma kan sägas om invandring, som också ökar något i september och går om klimatfrågan på en tredjeplats.

Däremot minskar alltså andelen som anser klimat/miljö är viktigast. Detsamma gäller för skola/utbildning.

*

Mätningen är genomförd av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för en opinionspanel som speglar svenska folket. Det är 1184 personer över 18 år som intervjuades via webben mellan 14 och 19 september. Frågan som ställdes var vilken politisk fråga som är viktigast.

PS: Aftonbladet skriver att ”Frågan som ställdes var vilken politisk fråga som är viktigast”, men det torde snarare varit ”vilka politiska frågor” eftersom summan av alla svar blir mer än 100 procent.