– Det är en direkt livsfara för befolkningen. Vi behöver inte nedskärningarna, vi behöver mer pengar, säger ambulanssjuksköterska.

Västra Götalandsregionen klarar inte målen för akutlarmen inom ambulansverksamheten. Sjukhusen i Trollhättan och Uddevalla är bland de sämsta i landet.

Inom 20 minuter ska ambulans vara på plats i 90 procent av larmen när det gäller symptom som bedöms vara akut och livshotande (prio 1). Hälften av larmen ska ambulans vara på plats inom 12 minuter från det att SOS besvarar ett samtal. 

Men enligt verksamhetsanalysen som gjorts av regionen, är det ytterst få som klarar de här tiderna.

Ändå ville politikerna spara in ytterligare 20 miljoner kronor på ambulansverksamheten.  

När motsvarande sparkrav lades fram i början på året stoppades de sedan en namninsamling startats för att behålla ambulanserna.

– Det är en direkt livsfara för befolkningen och det finns en risk för stort lidande. Vi behöver inte nedskärningarna, vi behöver mer pengar, säger ambulanssjuksköterska till Expressen och fortsätter:

– Vi får heller inte gå på utbildningar som andra landsting får för det finns inga pengar. Nu finns det en utbildning hur man ska agera vid en terrorhändelse, men den får vi inte gå för att vi inte har råd, säger hon.