6 av 10 väljare tror inte att politikerna kan klara av att göra det som krävs för att stoppa dödsskjutningarna i Sverige, visar en ny Ipsos-mätning.

De väljare som röstat på Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har minst tilltro till att politikerna kommer lösa problemen. Undersökningen visar att enbart 1 av 7 är förhoppningsfulla.

Politikerna träffades nyligen för att försöka få till ett gemensamt åtgärdspaket mot våldet, men förhandlingarna ledde till splittring.

Ungefär 3 av 10 känner även en oro för att drabbas av skjutvapenvåld. Kvinnor är mer oroliga än män. Lågutbildade och arbetare är mer oroliga än högutbildade tjänstemän. Oron är ungefär lika stor i storstäder som på mindre orter, rapporterar DN.