Allt fler med missbruksproblem eller psykisk ohälsa blir hemlösa i Malmö. Den senaste femårsperioden har de ökat med 50 procent.

Social hemlöshet innefattar hemlösa personer som har sociala problem i form av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Och den blir alltmer utbredd i Malmö, rapporterar tidningen Hem & Hyra.

Statistiken visar att hösten 2018 fanns 622 personer i social hemlöshet i staden, jämfört med 407 personer år 2013. En ökning på 50 procent på fem år.

– Jag skulle säga att den här målgruppen också är drabbad av situationen på bostadsmarknaden, säger Rebecca Bichis, avdelningschef för boende, etablering och myndighet på Malmö stad till Aftonbladet.

Det är fler som blir vräkta när de som hyresgästen orsakar störningar för grannar eller vanvårdar sin lägenhet.

– Det finns mycket att göra gällande boendesituationen för samhället i stort. Vi ser även hur det påverkar denna målgruppen. Tidigare bodde man kvar och då erbjöd vi vårt stöd men det är svårt att hitta boende nu, vilket påverkar siffrorna, säger Bichis.

Trycket på hyresmarknaden har ökat i takt med att invandringen varit stor.