Våldsupptrappningen mellan gängkriminella har gjort att kidnappningar med inslag av tortyr blivit allt vanligare, särskilt i Sveriges huvudstad och dess förorter.

Senaste kartläggning som polisen gjort av omkring 50 kriminella gäng i Stockholm visar att tre av fem nätverk bedöms ha ett högt eller mycket högt våldskapital. Majoriteten av dem är framför allt aktiva i Stockholms mer utsatta områden.

Våldskapitalet definieras av polisen som förmågan att planera eller utöva våld och innefattar allt från skottlossningar till verbala hot. Samtliga Stockholmsgäng bedöms ha något form av våldskapital.

– Våldet har blivit grövre och det saknas ordning och reda i gängen. De som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls, säger Gunnar Appelgren kommissarie och polisens expert på gängkriminalitet till lokaltidningen Mitt i.

Kidnappningar, tortyr och förnedring

Skälet till att allt fler kidnappningar är flera. I många fall är syftet att straffa en ”golare” eller någon som inte levererat narkotika enligt uppgörelse.

Det kan också handla om någon som inte betalar sin skuld. Eller om att pressa personer på informationen om andra gäng som man är i konflikt med.

– Vi kan inte uttala oss om hur utbrett detta är eftersom mörkertalet sannolikt är stort. Det vi kan säga med all säkerhet är att det förekommer, säger underrättelseenhetens sektionschef Magnus Mowitz.

– Det finns information om personer som kidnappas och förs till avlägsna platser där man bland annat skenavrättar, misshandlar och ibland skadeskjuter dem, fortsätter Mowitz.

Förutom ren fysisk tortyr hävdar polisen att det även förekommer förnedring i form av filmer och bilder som publiceras på sociala medier.

Förortsgängen skjuter

Det är framför allt de mer amatörmässiga förortsgängen som inte tvekar om att använda skjutvapen eller sprängämnen. De ligger bakom de allra flesta skjutningar sedan 2017 då den senaste kartläggningen av Stockholmsgängen gjordes.

Polisens misstanke är att utvecklingen beror på att allt fler lokala gäng är i konflikt med varandra.