Det är en oerhörd bedrift för Sverigedemokraternas partiledare att han når ett så högt och brett förtroende i landet, att han endast ligger en procentenhet efter statsministern.

Sverigedemokraterna har smutskastats av de flesta andra partier. Alla etablissemang – från näringslivet och Nobelstiftelsen till massmedier, Socialdemokratin och fackföreningar – har riktat hatfyllda budskap mot dem som har fräckheten att sympatisera med Sverigedemokraterna. Ja, folk har förlorat jobbet och blivit uteslutna när man yppat sådana sympatier.

Det har ansetts vara en god gärning att riva ner valaffischer för Sverigedemokraterna, något som även domstolar frikänt folk för, trots överväldigande bevis.

Men ändå, svenska folket har i allt större utsträckning röstat på partiet, och partiledaren Jimmie Åkesson åtnjuter ett växande förtroende i folkdjupet.

På väg mot en ledande roll

När Demoskop igår publicerade mätning av förtroendet för partiledarna har Jimmie Åkesson ganska stort eller mycket stort förtroende hos 36 procent av väljarkåren.

Han placerar sig därmed före statsministerkandidaten Ulf Kristersson (M), liksom före Annie Lööf (C) och alla andra partiledare utom Ebba Busch Thor (KD) och statsminister Stefan Löfven (S), som får en procentenhet mer än Åkesson, vilket är inom felmarginalen.

Hur känns det?

– Det känns som att partiet fått ett allmänt opinionslyft efter sommaren, och att vi ser ut att vara på väg i riktning mot att bli den ledande oppositionskraften, säger Jimmie Åkesson till Samtiden.

Om man jämför förtroendet för partiledarna nu med hur det såg ut för ett år sedan, har Jimmie Åkesson stärkt sin ställning markant och ökat med 9 procentenheter. Under samma tid har Annie Lööf (C) tappat 15 procentenheter.

För ett nytt parti, som hårt och oärligt angrips av de gamla partierna, är det en viktig signal om att man är på rätt väg när väljarkåren så tydligt visar att man har förtroende för dess partiledare.

Ta in det: mer än var tredje väljare i landet har förtroende för Åkesson. Allt tal om extremism och andra nedsättande omdömen faller på sin egen orimlighet. Om 36 procent i väljarkåren har förtroende för Åkesson är hans linje ingenting annat än allmänt accepterad och respekterad.

Politiska landskapet förändras

Förtroendemätningen är ett bevis på att det partipolitiska landskapet håller på att ritas om. Det kan inte råda något tvivel om att Sverigedemokraterna kommer att finnas i ledningen för landet under lång tid framöver.

Partiet kommer att spela en avgörande roll, men vilken? Det politiska spelet utgår fortfarande från att man kan gå runt partiet och hindra det från att få inflytande. Det spelet är på väg att haverera. Mätningen visar att man inte kan blockera SD från att ha inflytande över rikets styre. Partiet är helt enkelt för stort att runda.

Återstår att se hur de gamla partierna kommer att agera när insikten om att den rådande taktiken har misslyckats.

Tre alternativa spelteorier

En variant är att man ändå fortsätter att trotsa verkligheten och går än längre med gällande taktik. Det skulle innebära att M och KD ansluter sig till det vänsterliberala regeringsunderlaget. Så måste det bli om de gamla partiernas viktigaste mål är att hålla SD utanför allt inflytande.

En annan tänkbar utveckling är att M och KD tar till sig både denna förtroendemätning och partisympatimätningarna som visar att det finns goda möjligheter att de tre oppositionspartierna skulle kunna få majoritet i nästa val. Att bygga någon form av samarbete utifrån detta vore naturligt.

En mindre trolig utveckling är att Socialdemokratin vänder sig bort från vänsterradikalismen och återtar Per Albin Hanssons småfolkskonservativa folkhemslinje. Då skulle en majoritet för detta kunna etableras i riksdagen.

Det som står klart är att inget kommer att förbli som det varit i riksdagen. Svenska folket vill se förändring. Att Sverigedemokraterna är agenten för denna folkopinion står allt klarare.