Migranter med utomeuropeisk vårdutbildning behöver göra kunskapsprov för att få legitimation i Sverige. Bara mellan 4-27 procent av dem som säger sig ha utländsk legitimation klarar provet.

Kunskapsproven ska – tillsammans med kurs i svenska språket, om svenska juridik och 3-6 månader praktisk tjänstgöring – säkerställa att de som är utländskt legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterska verkligen har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att kunna jobba i svensk sjukvård.

”Såväl blivande patienter, anhöriga, kollegor och verksamhetschefer ska kunna lita på innebörden i godkänt kunskapsprov – kvalitetskravet är uppfyllt!”, skriver professorer och utbildningsansvariga i Dagens Samhälle.

Man svarar på ett debattinlägg som föreslår att kunskapsproven ska avskaffas. Detta eftersom så få migranter från utomeuropeiska länder klarar kunskapsproven.

Nattsvart läsning

Utfallet för perioden 1 juli 2016 – 30 juni 2019 ”är en nattsvart läsning” skriver en studievägledare i Dagens Samhälle.

Av 608 migranter som gjorde kunskapsprovet för tandläkare klarade bara 4 procent (27 personer), både det teoretiska och praktiska provet.

Av 964 migranter som gjorde kunskapsprovet för läkare 27 procent (263 personer) godkänt. Av 238 migranter klarade 24 procent (57 personer) provet för sjuksköterska.

Patienternas säkerhet måste värnas

Studievägledaren bakom artikeln tycker, mot bakgrund av att så få klarar proven, att migranter ska slippa göra proven. Alternativt måste tiden som får användas för att skriva proven utökas. De bör också göras enklare att klara.

Mot detta invänder de utbildningsansvariga.

”Från vårt perspektiv ser vi prövande som upprepade gånger kommer till provet och inte förstår provinstruktionerna eller innebörden i frågorna, vilket sannolikt beror på otillräckliga kunskaper i svenska språket. De som har svårigheter att i provsituationen visa sina kunskaper och färdigheter behöver läsa på och träna, så att de kan uppfylla kraven.”

De som gör proven bör alltså bättre läsa på innan de gör proven. Detta istället för att tumma på kvalitetskraven i svensk hälso- och sjukvård. Det handlar ju faktiskt om patienternas säkerhet.

*

Se debatten i Dagens Samhälle: Kunskapsprovens resultat – en nattsvart läsning och Patienter har rätt att känna sig säkra i vården