Av de som får avslag och saknar rätt att vara i Sverige stannar de flesta. Andelen som finns utanför växer hela tiden.

Gruppen som stannar efter avslag växer hela tiden. Ingen vet hur många människor som lever i Sverige utan tillstånd. Det visar Aftonbladets granskning.

Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige under 2015. Av dem fick nära 84 000 personer asyl och uppehållstillstånd i Sverige .

47 172 personer har fått avslag på sin asylansökan. Mindre än hälften har lämnat Sverige frivilligt.

– Den största gruppen är människor som avvikit och som håller sig undan. Vår ärendebalans växer hela tiden, säger Gränspolisens chef Patrik Engström.

Migrationsverket lämnar över utvisningsärenden till polisen som inte klarar av att verkställa dem.

– Den största svårigheten är att 75 procent av de ärenden vi får är personer som är avvikna. Det vill säga personer som håller sig undan.

Polisen lyckas inte väl med att leta reda på dem utan tillstånd att vara i landet.

– Vi efterlyser dem och sen kan vi bara följa upp de tips vi får in, vi hittar en del av dem men långt ifrån alla, säger gränspolisen.

På det sättet växer den så kallade ärendebalansen år för år. Det enda som bromsar statistiken är att ärenden preskriberas efter fem år och därmed försvinner ur polisens listor.

Det håller siffrorna nere, men ett preskriberat ärende betyder inte att personen har lämnat Sverige. De försvinner bara ur byråkratins rullor, vilket är bekvämt för ansvariga politiker.