Få kraftledningar till Göteborg kan innebära elbrist när kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 söder om staden ska stängas.

Stor befolkningsökning, ökad användning av el, inte minst för transporter som elbilar, gör att behovet av el ökar. Men samtidigt stängs den el ned som finns på nära håll och det kan skapa elbrist i Göteborg framöver.

– Stoppljuset blinkar gult hos oss. Får vi inte en utbyggnadsplan för 2030 kommer vi att få problem, säger Alf Engqvist, vd för Göteborg Energi till Göteborgs-Posten.

Utan kärnkraft minskar förmågan att vara självförsörjande och kunna möta toppförbrukningen med inhemska resurser. Och det kommer främst att märkas under vinterhalvåret, speciellt om det blir en vargavinter.

Då kan det bli svart i Göteborg, eller som ansvarig myndighet uttrycker det:

– Men riskerna för att det faktiskt ska bli en effektbristsituation ökar, säger Niclas Damsgaard, marknadsstrateg på Svenska Kraftnät.

Sverige blir mer importberoende

Den el som produceras i Sverige är till 98 procent fossilfri, enligt Energiföretagen. Och under året har det varit överskott. Kärnkraften står för 40 procent av elproduktionen, vattenkraften för 40 procent och 20 procent för övriga energislag inklusive vindkraft.

Men det räcker inte. När kärnkraftelen minskar ökar behovet av import.

– Vi blir betydligt mer beroende av import under toppförbrukningen, säger Damsgaard.

Problem med elförsörjningen beror inte på bristande elproduktion, utan på att statliga Svenska Kraftnät inte lyckats bygga ut stamnäten med kraftledningar från norra Sverige till södra och inte heller förstärkt de lokala elnäten.

Ledningsnäten har hittills varit anpassade för kärnkraft från Barsebäck till Malmö och från Ringhals till Göteborg. När dessa reaktorer lagts ner (Barsebäck) eller ska läggas ner (Ringhals 1,2) måste elen komma någon annanstans ifrån. Det tänkte inte politikerna på när de skapade skatter och avgifter som gör att reaktorerna läggs ner.

Elbrist stoppar investeringar

I Malmö tvingades Pågen stoppa en utbyggnad av sitt bageri på grund av elbrist, i Trelleborg och Båstad har flera företag inte kunnat bygga nya anläggningar som istället investeras i utlandet.

– Men i Norrland är det grönt, säger Engqvist. Där finns vattenkraften på nära håll.