En ny mätning visar att Trump stärkt sin ställning i opinionen under hösten. Kvinnor och unga har ökat sitt intresse för Trump.

Det övertag som framför allt förre vicepresidenten Joe Biden haft över president Donald Trump har krympt, från 44-33 procent till 41-36 procent, enligt ny mätning från Politico/Morning Consult.

Också mot de övriga demokratiska kandidater som ligger bäst till har Trump stärkt sitt stöd i väljarkåren sedan i somras.

Socialisten Bernie Sanders fick tio procentenheter större stöd i juni än Trump, men nu är skillnaden endast två procentenheter, från 42-32 till 39-37.

Det bör också påpekas att alla mätningar inför förra valet, särskilt de på delstatsnivå där valet avgörs, visade att Trump skulle förlora.