När västvärlden beskattar sin produktion istället för konsumtion innebär det att det blir lönsamt att flytta tillverkningen till länder med låga miljökrav som Kina.

Nationalekonomen Mattias Lundbäck kritiserar i sin gästkolumn i Göteborgs-Posten Parisavtalet för dess konstruktion som gynnar koldioxidutsläpp i Kina och därefter långa transporter till väst.

”Ur miljösynpunkt borde vi beskatta konsumtion istället för produktion, annars flyttar bara industrin till länder med låga miljökrav, något Parisavtalet riskerar förvärra.”

Lundbäck menar inte att utsläppen är frihandelns fel i sig, utan en konsekvens våra ”dubbla måttstockar i miljöpolitiken”.

Felet uppstår när vi i väst fokuserar på miljöpåverkan av vår lokala tillverkning, men inte när den sker i andra delar av världen.

”I Kina kan man producera varor till ett värde av 440 dollar per utsläppt ton koldioxid, medan vi i Sverige kan producera värden för 7 700 dollar. Svensk produktion är mer koldioxideffektiv än kinesisk – på i stort sett alla områden.”

På grund av vår svenska restriktiva miljöpolitik för oss själva, hamnar koldioxidintensiv produktion i Kina som är sämst på utsläpp.

”Genom att låta Kina producera dessa varor riskerar vi att drabbas av större koldioxidutsläpp än om vi hade producerat varorna själva”, konstaterar Mattias Lundbäck.

Vad skulle hända om vi värderade all produktion som ger upphov till koldioxidutsläpp – alltså även den som flyttat till Kina – lika högt som produktionen i Sverige, frågar han.

Det skulle innebära en högre tullnivå som gör valet mellan att bedriva verksamhet i Sverige och i Kina någorlunda klimatneutralt.

”Det första vi måste inse är att det inte är vår produktion som är problemet, utan vår konsumtion. Om vi sätter ett skuggpris på sju kronor per utsläppt kilogram koldioxid när utsläppen sker i Sverige bör vi även göra det när vår konsumtion indirekt leder till koldioxidutsläpp i Kina. Annars kommer de totala koldioxidutsläppen bara flytta till Kina och – på grund av den lägre koldioxideffektiviteten i kinesisk produktion – dessutom öka.”