Alla talade om att migranter skulle sättas i arbete när ”Flyktingkrisen” var på allas läppar 2015. I verkligheten arbetar ytterst få fyra år senare. Den stora majoriteten lever på bidrag.

Såväl S-regeringen som de borgerliga lovade 2015 att de nyanlända skulle in på arbetsmarknaden och att de skulle finansiera välfärden. Hur blev det?

I Aftonbladets granskning visar att politikernas prat och ambitioner inte har uppfyllts.

Av de som fick uppehållstillstånd, omkring 60.000 personer är det endast 4.574 som är ”sysselsatta”. Detta begrepp är manipulerat och kan betyda att en person som arbetar en timme i veckan räknas som sysselsatt även om personen i övrigt är bidragsförsörjd.

Övriga lever på bidrag, främst etableringsersättning, socialbidrag och studiebidrag.

– Industrierna har ett mycket begränsat behov av personer helt utan erfarenhet och utbildning, säger ett kommunalråd som förklaring till att inte fler kommit i arbete.

Amerikanska låglönejobb

Sverige har haft en välfärdsmodell där man strävar efter en kvalificerad arbetsmarknad utan slasklöner. Men med den migrationspolitik som förs måste Sverige bli som USA och kasta ut den svenska modellen.

– Vi kommer få en mer USA-liknande arbetsmarknad med en ökad andel enklare jobb, det är enda sättet om vi ska lyckas med integrationen, säger professorn Per Lundborg till tidningen.