Det sista svenska bilister behöver, i ett läge då skatten på fordon väntas chockhöjas vid årsskiftet, är att bensin- och dieselpriset också ökar. Vi kommer att säga nej när regeringen skickar miljönotan till landsbygden, skriver Oscar Sjöstedt (SD) och Martin Kinnunen (SD).

Bensin- och dieselpriset kommer av allt att döma att höjas från årsskiftet – något som inte nämndes av statsministern i hans traditionsenliga tal. Enligt miljöminister Isabella Lövin (MP) måste landets bilister räkna med kraftigt stigande drivmedelspriser för klimatets skull.

Svenska folket har en höjning av bensin- och dieselpriserna med 15 respektive 10 öre per liter att vänta.

Detta vänder sig Sverigedemokraterna emot. I en debattartikel skriver Oscar Sjöstedt (SD) och Martin Kinnunen (SD) att det är dags att säga nej till symbolpolitisk hysteri. Nej till skuldbeläggande av människor som försöker göra rätt för sig. Nej till höjda drivmedelspriser.

– De allra flesta svenskar bor inte i centrala Stockholm och kan därför inte cykla till jobb eller skola. Ännu mindre kan de skjutsa barnen på pakethållaren till fritidsaktiviteter, något som Isabella Lövin gång på gång tycks glömma.

– Låg- och medelinkomsttagare ska inte finansiera en närmast religiös symbolpolitisk klimatpolitik som ställer stad mot landsbygd och välbärgade mot sämre bemedlade.

– Att även Centerpartiet, som säger sig vara den starkaste förespråkaren för en levande landsbygd, går med på fortsatt höjning av bensinpriset är ett enormt svek mot alla de som är beroende av sin bil för att få vardagen att fungera.

I statsbudgeten för 2019 medverkade Sverigedemokraterna till att sänka bensin- och dieselpriset genom att ta bort den överindexering som höjde skatten extra mycket på drivmedel.