Sjukvårdens insatser för att vårda patienter med skottskador har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än en fördubbling har skett mellan 2012 och 2018. Och då räknas inte de som dör på platsen in.

Detta framgår av statistik ur Socialstyrelsens patientregister över personer som vårdats till följd av skottskada, som Sveriges Radios Ekoredaktion tagit del av.

Antalet personer som vårdades för skottskador ökade med 139 procent på sex år. Under enbart förra året var ökningen 21 procent.

Patientregistret visar att totalt i landet fick 148 personer vård för skottskador förra året. Sex år tidigare, 2012, var antalet 62 personer.

Statistiken räknar inte med de som skottskadas och dör på platsen innan de når sjukvården, utan bara de som behandlas på vårdinrättning.

– Omhändertagandet av de här patienterna är ju lite speciellt. Man får en väldigt kort förvarning och de kräver ganska stora resurser. För det mesta så hamnar de här patienterna på en intensivvårdsavdelning och kanske på en operationssal ganska omgående, säger Anders Östlund är överläkare på Trauma och akutoperation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna till Ekot.

”Många dör innan de kommer hit”

Personalen på Karolinska märker av trenden med en större brutalitet. De tar årligen emot ungefär 50 personer som skottskadats.

– Vi ser inte alla här, för att många dör innan de kommet hit. Det är mer våldsamma aggressionshandlingar. Vi kan få ett förlarm, men de kommer aldrig för de är redan döda på plats. Det har förändrats, säger Lennart Adamsson, chef för Traumacentrum vid Karolinska.

Många av de skottskadade har polisen vid sin sida när de kommer till sjukhuset. Men i vissa fall lämnas den skadade vid akutmottagningen, vilket innebär en större risk för vårdpersonal. Säkerhetsaspekten för de anställda har förstärkts och blivit bättre i och med nybyggnationen av Karolinska.