Kommunens självbestämmande borde väga tyngre än bosättningslagen som innebär att kommuner tvingas ta emot de nyanlända som Migrationsverket bestämmer. Det menar majoriteten i Sölvesborgs kommunfullmäktige.

För att själv kunna bestämma över sin kommun vill Sölvesborg inte att man ska tvingas ta emot nyanlända som kommunplaceras där. Det är bosättningslagen som infördes 2016 som ger Migrationsverket rätt att tvinga på kommunen nyanlända med uppehållstillstånd.

 – Vi vill inte låsa oss vid de kostnaderna och vi vill inte ha de utanförskapsområden som växt fram i andra kommuner. Istället vill vi agera innan det är för sent, säger kommunstyrelsens ordförande Louise Erixon (SD) till SR.

Det blir en juridisk prövning om bostättningslagen strider mot principen om kommunalt självstyre. Det har samstyret med SD, M, KD och det lokala SoL-partiet beslutat.

Formellt kan inte kommuner överklaga beslut som fattas med stöd av bosättningslagen. Men däremot har frågor som rör det kommunala självstyret tidigare prövats i domstol.

Det kommunala självstyret nämns i grundlagen, Regeringsformen, vilket ger den tyngd. Om Sölvesborg vinner framgång i domstol är dock en öppen fråga. Det handlar om hur lagarna ska tolkas.

– Gäller inte principen migration är det en urvattnad princip. Då är det också en skandal, säger Louise Erixon (SD).