KOMMENTAR. Många har reagerat på att Skolverket vill stryka antiken från läroplanen. Men mycket annat prioriteras också ner, så att undervisningen i samhällsorienterande ämnen fokuserar på migration och könsroller.

Till Dagens Nyheter (22/9) säger utbildningsminister Anna Ekström (S) att fler elever behöver längre tid än i dag att utvecklas för att nå målen i grundskolan. Ändå har man inte tid för antiken och annan kunskapsinhämtning. Skälet är att eleverna istället ska diskutera migration och könsroller.

– Många är nu upprörda över förslaget om att skrota antiken i läroplanen. Det som dock passerat obemärkt förbi är att könsroller och migration ska bli det första man ska lära sig i lågstadiet enligt förslaget på ny kursplan som är på remiss, skriver riksdagsledamoten Jörgen Grubb (SD) i sociala medier.

Det läggs också i förslaget till ny läroplan mycket fokus på att kunna ”beskriva” och ”kunna uttrycka olika ståndpunkter”. Alltså mer på att prata, mindre på att lära sig.

Det vänder sig exempelvis Borås Tidning emot i ledare: ”Skolan behöver mäta elevers kunskaper. Där det inte är den som bäst kan argumentera för sin sak som gynnas, utan den som pluggar hårt.”

Och det är inte endast antiken som får stryka på foten för snack om könsroller. Också kristendomen drabbas. Barometern skriver i ledare:

”Föga förvånande ges inte kristendomen och de bibliska berättelser som på många sätt präglar den svenska historien och kulturarvet någon särställning. Buddism och hinduism väger på det hela taget lika tungt. Eller lätt.”

Också den svenska stormaktstiden är ”utmönstrad från läroplanen och ersatt av det mindre politiskt känsliga ordet Östersjöväldet”.

Klassklyftorna kommer att öka om eleverna får lära sig mindre om centrala delar av historien. Smålandsposten skriver att bildning kommer att bli en än större klassfråga om Skolverket får ta bort grundläggande introduktioner om människans höjdpunkter. ”Kunskapens gnista får svårt att antändas utanför ombonade hem.”

Svenska elever är i internationella jämförelser allt sämre på kunskap, samtidigt som dessa jämförelser visar att Sverige ligger högt när det gäller skolk och oordning i klassrummet. När får vi politiska makthavare som ser sambandet…?