Sverigedemokraterna motsätter sig regeringens minskningar på förskolan och satsar istället en extra miljard på förskolan i sin kommande budget för att minska barngrupperna.

Det är i Dagens Samhälle som riksdagsledamöterna Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson, och Michael Rubbestad i utbildningsutskottet, avslöjar partiets satsning på en förskolemiljard.

”Förskolan går på knäna och personalen mår allt sämre för var dag som går, men regeringen verkar inte uppfatta de desperata ropen på hjälp. Trots vackra ord och löften om ökade resurser föreslås i den budget som nu presenteras raka motsatsen. En minskning om ungefär 700 miljoner på det område som bland annat syftar till att stimulera en minskning av barngrupperna i förskolan. Utgiftsområdet omfattade tidigare totalt 4,6 miljarder så minskningen motsvarar hela 15 procent.”

”Vi ser situationen för vad den är – en förskolekris – och agerar därefter med omfattande satsningar till skillnad från regeringen som vänder ryggen åt problemen.”