I dag startar den parlamentariska migrationskommittén sitt arbete, med Jimmie Åkesson som en av ledamöterna.

Det är ovanligt att en partiledare sätter sig som ledamot i en utredning. Men på detta sätt visar han och partiet hur viktigt man anser att frågan är.

Inför första mötet hoppas han och Paula Bieler (SD) på att de andra partierna, främst S och M, har viljan att lyssna på det parti som svenska folket hyser störst förtroende för i migrationsfrågan.

I en debattartikel presenterar de sitt bud till övriga partier. Istället för hundratusentals nya migranter framöver, behövs i praktiken ”ett asyl-minus”.

För att nå dit ser de tre huvudsakliga fokusområden, som de kommer lyfta i förhandlingarna:

* Sverige måste sträva efter en nollnivå med bäring på asylmottagningen tills vi fått ett grepp om den kaosartade situation vi befinner oss i. Vi bör under inga omständigheter gå längre än vad vi förbundit oss till genom internationella åtaganden. Till detta hör att i ord och handling kräva av andra länder att de – i egenskap av säkra länder på vägen till Sverige – hanterar asylströmmarna.

* Vi behöver omöjliggöra ett liv i det så kallade skuggsamhället. De som befinner sig i Sverige illegalt måste förmås att självmant lämna landet. Den som trots allt stannar måste snabbt och effektivt identifieras och omedelbart föras till förvar i avvaktan på en snar utvisning.

* Migrationsverket behöver tydligare arbeta med återvandring. Det sista steget i en ansvarsfull flyktinghjälp måste vara att bistå även med återuppbyggande och återvändande när läget bedöms vara säkert nog. Vi har i vår budget initialt föreslagit en extra miljard för sådana insatser.

Åkesson och Bieler kommer också att ta upp frågan om svenskt medborgarskap. Det får inte längre vara något som närmast delas ut per automatik till den som varit här länge nog. I stället måste det tydligt kopplas till den gemenskap och de kriterier som det svenska samhället vilar på, och till såväl skyldigheter som rättigheter.

De kräver att gamla sanningar förkastas och att en mer verklighetsbaserad politik sjösätts med start nu. ”Låt oss tillsammans vidta de nödvändiga åtgärder som krävs och ta ansvar för Sverige.”