– Det vi ser nu är medveten spridning av falska nyheter, det piskar upp hat och hot mot oskyldiga människor, säger Louise Erixon (SD), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan några dagar sprids uppgiften att Samstyret i Sölvesborg förbjuder prideflaggan. Detta utan att prideflaggan har nämnts och trots att ursprunget till medie-ankan är en föreslagen policy som syftar till att anta en traditionell och mer inkluderande förhållning till flaggning i kommunens regi.

– Det vi ser nu är medveten spridning av falska nyheter, det piskar upp hat och hot mot oskyldiga människor. Vare sig jag själv, Sverigedemokraterna eller partierna i Samstyret har något emot den vedertagna andemeningen av priderörelsen, faktum är att jag skulle kunna räkna upp väldigt många inom mitt parti och här i kommunen som tillhör de grupper som Pride säger sig företräda, säger Louise Erixon till Samtiden.

– Den här policyn handlar om att vi anser att det är rimligt att flaggning i en kommuns regi bör förhålla sig politiskt neutral och därför har vi valt att föreslå att Sölvesborg ska flagga med svenska flaggan och Sölvesborgs kommuns flagga. Det är två flaggor som saknar politisk laddning och som inkluderar alla som bor i Sölvesborg. Det är inte särskilt kontroversiellt, säger hon.

Hat och hot

– Socialliberala opinionsbildare och journalister runt om i Sverige har tyvärr tagit tillfället i akt att förvränga en nyhet för att bekräfta sina egna fördomar om oss, fortsätter Erixon.

– På ett sätt kan jag förstå det, med tanke på vilken desperation de känner inför våra framgångar, men det leder till polarisering, hat och hot. I värsta fall till och med våld.

– Människor skriver de mest horribla saker till oss i Sölvesborg, och till mig personligen, allt baserat på en medieuppgift som helt enkelt inte stämmer. Jag tror inte att det var syftet med att sprida denna förvrängda “nyhet”. Jag hoppas inte att det var syftet, avslutar Louise Erixon.

Flertalet kommuner flaggar inte

– I sin vilja att skapa polarisering i samhället vägrar medier konsekvent att delge läsarna att även andra flaggor berörs av beslutet, skriver Louise Erixon (SD) på Facebook.

Av en studie som Erixon hänvisar till i sitt inlägg framgår att över 70 procent av de svenska kommunerna inte hissade Prideflaggan 2015. Det är således inget märkligt att låta bli.

Det aktuella beslutet som vinklats i mediedebatt handlar om punkt 83 i majoritetens kommunala handlingsprogram. Där står det: ”En ny policy för kommunens flaggning ska beslutas. En revidering av kommunens flaggreglemente avseende kommunens stänger och byggnader ska göras med syfte att återgå till ett mer traditionellt förhållningssätt.”

– Det innebär att man hissar den svenska flaggan och kommunens flagga. Det är det enda riktiga om man på riktigt anser att alla alltid ska kunna känna sig representerade, skriver Erixon.

Att bryta mot traditionen får orimliga konsekvenser, menar kommunstyrelsens ordförande:

”Bryter man mot dessa traditioner kan problem uppstå och ett färskt sådant exempel kan faktiskt vara prideflaggan vars organisation valt att aktivt ta avstånd från nästan 30 procent av Sölvesborgs kommuns väljare genom att exkludera dess parti på sina evenemang såsom exempelvis partiledardebatter. En kommun som flaggar med denna organisations flagga ställer sig indirekt bakom ett sådant odemokratiskt ställningstagande. Och visst kan man göra det om man vill (vissa kommuner väljer ju att göra det), men då har man också fullständigt urholkat sin moraliska rätt att representera alla kommunens invånare. Ett traditionellt förhållningssätt till flaggning som innebär att man hissar den svenska flaggan och kommunens flagga är alltså det enda riktiga om man på riktigt anser att alla alltid ska kunna känna sig representerade.”