Polisinspektör skriver debattartikel där han varnar att gängen håller på att vinna och ta över Sverige. Politikernas handlingsförlamning är förödande.

– Tankarna går lätt till 30-talets Chicago eller länder där drogkartellerna styr. Våldet genomsyrar och bryter ned samhällsstrukturerna och medborgarna skräms till tystnad. Den grova kriminaliteten biter sig allt hårdare fast i vårt samhälle. För varje dödsoffer och för varje avlossad kula tappas tilltron ytterligare till rättsväsendet möjligheter att skydda medborgarna. Den kriminella identiteten glorifieras, skriver Lars Alvarsjö som är stationsbefäl i Stockholm i Expressen.

Stort missnöje internt inom polisen

Han skriver om stort missnöje internt inom polisorganisationen.

– Missnöjet med polisens organisation och löner gjorde att många poliser valde att gå till andra yrken. Arbetsbelastningen för de få poliser som är kvar i operativ tjänst ökat lavinartat.

Och om när man gripit någon, är personen snart ute igen eftersom de inte får några straff.

– Som polis tvingas du också se rättsväsendets oförmåga att hantera de gärningsmän som trots allt frihetsberövas. Detta är verkligheten för våra poliser.

Kriminaliteten tillåts växa obehindrat

– Polisbristen kommer förmodligen att vara påtaglig under överskådlig tid. Den grova kriminaliteten har tillåtits växa till nivåer vi aldrig upplevt tidigare.  

Han vänder sig mot politikerna

– Politikernas handlingsförlamning är obegriplig. Trots att tiden rinner i väg och man haft tillfällen att utarbeta förslag med brett parlamentariskt stöd står man kvar och stampar.

Alvarsjö nämner konkreta åtgärder, som obligatorisk häktning vid återfall, bättre möjlighet att använda hemliga tvångsmedel och bättre polislöner.

Och det måste ske snabbt: ”Matchklockan står på övertid och vi ligger under” i kampen mellan ordningsmakten och gängkriminaliteten.